top of page

Intuitiv Energibehandling

När vi slutar att skapa föroreningar i vårt inre, 

som negativa tankar om oss själva och andra. Press och stress.

Då slutar vi att skapa föroreningar i vårt yttre- T.ex. Ilska mot andra- Djur, växter, människor. Rädslor, miljöförstöring eller överkonsumtion- är bara några exempel.

Detta är att skapa balans i oss själva som vi medvetet kan arbeta med.

Hur går det till?

Healingen skapas med hjälp av din/min/jorden/naturen och universums energier.

Intuitivt och ibland med hjälp av mina och dina vägledare/energier,  kristaller och eteriska oljor.

Vi är alla kopplade till varandra i vår energi och kan lätt skapa kontakt även om vi befinner oss långt ifrån varandra. Därför fungerar distanshealing egentligen lika bra som fysisk närhet.

Jag känner dock utifrån där vi människor är i vårt medvetande idag, att både distans och fysisk healing i kombination är att föredra. När vi känner oss begränsade för att vi exempelvis är blyga, är distanshealing att föredra då du får ta emot endast i ditt eget sällskap och kan slappna av mer, vilket är optimalt att kunna göra. 

Healing med fysisk närhet kan kännas starkare eftersom vi inte är vana vid en intensiv beröring och närvaro. Testa vad som passar dig bäst. <3

Jag känner/dras till ställen i din kropp, känner dem ofta i min egen kropp samtidigt. 

Därför kan känslor och smärta bli starkt även för mig. 

Ibland känner jag av det mer än klienten då jag hjälper till att "lyfta ur" blockeringen för att åter skapa flöde i kroppen. Efter detta känns ofta den fysiska kroppen mjukare.

Jag rensar även tung energi från din aura. Ligger det tyngd och mörker i ditt energifält så blir detta som en magnet för att ännu mer tyngd och mörker dras till dig.

Det kan även vara så att "Historien" behöver rensas tillbaka i tiden på din mor eller fars-sida. 

Och mycket annat, din kropp visar vägen. 

Det kan också innebära att chakran balanseras i olika nivåer och dimensioner.

 

"I vårt dagliga liv möter vi ständigt situationer som gör att vi får eller förlorar energi.

Detta kan leda till ett starkt energiflöde i kroppen och att dagen avslutas med ett leende.

Men detta kan också leda till att vi dräneras på energi och faller huvudstupa mot kudden på kvällen. 
För att må bra och för att kunna hantera vardagen behöver vi ha ett stabilt flöde av energi. Vi måste därför lära oss att hantera de situationer där vi riskerar att förlora energi
Både genom att vara observanta på våra reaktioner och antingen ha ett ständigt energiflöde genom kroppen, eller att under flera tillfällen under dagen koncentrera sig på att öka energin i kroppen."

Har du en intention/önskan med healingen så arbetar vi efter den.

Annars låter vi din kropp styra healingen, som ändå alltid blir som den ska.

 

Vad är det som händer vid healingen?

Ett chakra exempelvis- är ett möte mellan de andliga, psykiska och fysiska aspekterna hos oss människor. En chakrabalansering syftar till att harmonisera, balansera och göra oss mer närvarande till kropp och själ. Vår livsenergi vibrerar i olika frekvenser- precis som färger och kristaller också gör.

Energier från olika källor jag använder mig utav, "stämmer tonen" i respektive chakrapunkt så att frekvensen naturligt kommer i balans och den existentiella energin höjs.

Mentalt, emotionellt eller fysiskt?

Jag utför healingen efter vad din kropp visar mig att den behöver.

Det kan vara emotionella blockeringar som exempelvis skapats av trauman, minnen eller förhindrade känslor som inte fått uttrycka sig och därför sitter som hinder i ditt flöde och påverkar, eller ger energiläckage i din aura. Detta kan göra dig trött, sjuk, eller att livet känns trögt. 

Kanske har det skapats rädslor, oro eller kontrollbehov eller annat som inte känns angenämt för dig.

Intentionen jag har är alltid att skapa ett optimalt flöde i och utanför din kropp för ditt högsta bästa.

Blockeringar och stagnationer kapar flödet i din kropp på många olika sätt.

Tänk på att detta inte är en en "Quick fix". Du behöver ofta  göra lite  "jobb" själv och under healingen gör vi ett arbete tillsammans. Du kan få upp bilder, "Aha-känslor" eller annat som hjälper dig att förstå processen. Har du rädslor så är det bra att titta lite på dem, för att det som "Sitter" och gör så att ditt liv och din kropp inte fungerar optimalt.

Med det sagt så följer jag den "Dans" som din kropp vill att jag tar. Kroppen vet bäst och healingen utförs försiktigt med omtanke för ditt högsta bästa.

Hjärnan kopplas ofta bort lite för att inte skapa hinder. Detta är ofta väldigt avkopplande- att bara vila i varandet.

Vad kan du uppleva?

Om du är trött är det troligt att du somnar, det gör egentligen inget, Healingen fungerar ändå, och ibland är det till och med bättre att vi "Ger efter"/släpper kontrollen, för att vårt sinne har ibland en tendens att vilja kontrollera allt som händer, medan kroppen bara längtar efter att få koppla av och släppa "last". Denna ständiga kamp i sig, Som vi ofta är omedvetna om, skapar en djup själströtthet som knappast går att vila eller sova bort.

Avslappningen som sker kan jämföras med ett meditativt tillstånd som också kan skapas tex med självhypnos. Ofta upplevs tillståndet som någonting mellan dröm och vakenhet. Kanske drömmer du eller får andra typer av bilder, visioner eller upplevelser i ditt medvetande eller kropp. Du kan också känna det som att du faller in i en vaken djup- vila. Healingen är en helande avslappningsmetod och upplevs helt individuellt.

När vi gör förändringar i vårt inre, så förändras även vår yttre värld. Vårt sätt att känna och se på saker och ting och vår upplevelse utav oss själva. I bästa fall kan vi även hitta oss själva och vår djupare mening.

Vi får vara beredda på att individer och annat i vår omgivning också kommer att genomgå förändringar. Och klarar vi inte att "Hålla riktningen" så är det lätt att vi trillar tillbaka igen, i gamla mönster och "Blockeringar" i vårt system som uppkommer.

Vill du bli av med sjukdomar/Kroniska tillstånd etc. så krävs förändringar. Både i vårt yttre och inre, främst vårt inre- om vi skall bli riktigt "djupa". Men känslomässiga förändringar leder inte sällan till praktiska förändringar. Du kanske äntligen får tankarna rensade att  "se" din tillvaro tydligare?

Eller modet att byta jobb? Vi har lättare att "Följa vår livsväg".

Varje Healingsession förändrar på djupet, oftast med "små medel" för att inte chocka kroppen. Blir förändringen och läkningen för snabb, kan vi lätt "Hoppa tillbaka igen", för att vi inte var riktigt redo. 

Däremot är det ofta så att vi bär på saker inom oss som vi faktiskt är färdiga med, men behöver hjälp att lyfta bort. Som annars kan bli till en tung ryggsäck för oss att bära.

Alla Healingbehandlingar går att skräddarsy efter önskemål. 

OBS- Healingen fungerar ofta väldigt starkt!

Då denna behandling är djupgående/avkopplande, fungerar den bäst när du har möjlighet att stilla ditt sinne under och efter behandlingen. Försök att släppa kontrollen. Du kan uppleva att du är desorienterad och yr efter behandlingen, därför bör du inte ha någon aktivitet inplanerad efteråt. Djupa spänningar/blockeringar släpper och flödet sätter igång.

Inte heller någon alkohol efteråt.

Om du ska köra bil, Kör väldigt försiktigt! 

Kom ihåg; att hålla dig väl återfuktad i din kropp både innan och efter en "Kroppsbehandling", då energier jobbar med hjälp av vätska. Så för att få bästa resultat och att inte stressa din kropp i onödan så- Se till att Alltid dricka ordentligt med vatten! Gärna rumstempererad. 

Du kan känna mjukhet i kroppen alt. att du känner dig stelare än innan. Om så är fallet, att du känner mera värk/stelhet fortfarande efterföljande dag, rekommenderar jag att du bokar in dig på en uppföljning av healingen inom snar framtid så att just denna healing får jobba fullt ut/ges mera tid. 

Rekommenderar dock att du vilar någon dag emellan. Du känner själv vad du orkar. Känn in <3

bottom of page